نکاتی چند در تنظیم قراردادها

در این بخش بر آن هستیم تا تعدادی از نکات مهم در تنظیم قراردادها را _ که به تجربه برای ما اثبات گردیده که در تنظیم قرارداد، مهم هستند _ برای بازدیدکنندگان سایت قانون توضیح دهیم.

نکته ای که در ابتدای این بحث به عنوان مقدمه لازم است مورد توجه قرار گیرد این است که همانطور که یک نفر با داشتن چند کتاب داروشناسی و پزشکی یا خواندن چند مطلب مرتبط با امور پزشکی یا حتی توصیه به مصرف چند دارو به تعدادی بیمار که اتفاقا اثر خوبی هم در رفع بیماری آنها داشته است پزشک یا داروساز نمی شود چرا که بدیهی است پزشکی دارای مسائل ریز و درشت فراوانی است که فقط با طی مراحل آموزش صحیح و کار و تجربه عملی حاصل می گردد در مورد قراردادها هم همینطور است بدین معنا که با داشتن چند کتاب قانون یا یافتن نمونه قرارداد در فضای مجازی و حتی نوشتن چند قرارداد قطعا نمی توان کسی را متخصص در امور قراردادها دانستٰٰٔ؛ فلذا طرح این مبحث هم در اینجا صرفا برای بالا بردن اطلاعات عمومی مخاطبین محترم این سایت بوده و کسی را از مراجعه به متخصص امر مستغنی نمی کند.

این بخش ان شاءالله به تدریج تکمیل خواهد شد.