بایگانی برچسب: s

یک اشکال اساسی در مبحث شرکتها در قانون تجارت ایران

مبحث شرکتها در قانون تجارت ما که به صورت کلی اقتباسی است از قوانین بیگانه، در مورد مطلبی خاص در تعدادی از انواع شرکتها با اشکالی مهم روبروست که کسی تا کنون متعرض آن نشده است….