سایت قانون/گروه وکلای پاکداد پارس


سایت قانون، وابسته به مؤسسه پاکداد پارس  به شماره ثبت ۳۸۶۷۵ بوده و با هدف ایجاد فضایی آزاد در جهت ارتقای مباحث حقوق کاربردی ایجاد گردیده است.
گروه وکلای پاکداد پارس هم که متشکل از وکلای باتجربه در زمینه های مختلف می باشد همراستا با اهداف مؤسسه٬ تشکیل گردیده و سعی بر این است که در این کارگروه با استفاده از دستاوردهای علمی- تحقیقاتی مؤسسه٬ مؤثرترین خدمات به مراجعان ارائه گردد.
وکلای این مجموعه٬ دامنه فعالیت خود را در دو بخش « تخصصی» و « عمومی» متمرکز نموده و به لحاظ نوع استقرار٬ امکان پاسخگویی به مراجعان را در مرکز اصلی و یا در دفاتر خود دارا می باشند.
لازم به ذکر است که این گروه تخصصی از وکلا در حال گسترش حیطه کاری خود به دیگر نقاط کشور بوده و فعالیت خود را در استانهای مازندران٬ گیلان و گلستان هم آغاز نموده است.
 مؤسسه پاکداد پارس   هم در جهت انجام مطالعات در زمینه علوم انسانی و سبک زندگی اسلامی و ایرانی تشکیل گردیده و با این نگرش که علم حقوق که از مهمترین زیر مجموعه های علوم انسانی و اجتماعی است در تمام دنیا تا حد زیادی کارکرد اصلی خود را از دست داده و حقوقدانان و سیستم های قضایی، بیشتر درگیر مسائل حاشیه ای شده اند تا آنچه زیربنایی و فلسفه ایجاد این علم بوده است؛ رویکرد اصلی خود را توجه ویژه به حقوق کاربردی قرار داده است ( مقاله موجود در سایت با عنوان مفهوم عبارت «حقوق کاربردی»، بیانگر نگرش ما می باشد  ).
تلفن:  ۲۶۴۲۳۸۱۵-۰۲۱

info@ghanoon.ir