صفحه اصلی

 

سایت قانون با هدف ایجاد فضایی آزاد در جهت ارتقای مباحث حقوق کاربردی ایجاد گردیده است.
این سایت، وابسته به موسسه حقوق کاربردی پاکداد پارس به شماره ثبت ۱۶۱۴ می باشد (Pakdad Pars Legal Institute) که رویکرد اصلی آن توجه ویژه به حقوق کاربردی بوده و فعالیت تخصصی خود را در ارائه خدمات وکالت و مشاوره حقوقی در دو بخش قراردادها و املاک، متمرکز نموده است ( مقاله موجود در سایت با عنوان مفهوم عبارت «حقوق کاربردی»، بیانگر نگرش ما می باشد ).