صفحه اصلی


سایت قانون، وابسته به مؤسسه پاکداد پارس  به شماره ثبت ۳۸۶۷۵ بوده و با هدف ایجاد فضایی آزاد در جهت ارتقای مباحث حقوق کاربردی ایجاد گردیده است.
 این مؤسسه در جهت انجام مطالعات در زمینه علوم انسانی و سبک زندگی اسلامی و ایرانی تشکیل گردیده و با این نگرش که علم حقوق که از مهمترین زیر مجموعه های علوم انسانی و اجتماعی است در تمام دنیا تا حد زیادی کارکرد اصلی خود را از دست داده و حقوقدانان و سیستم های قضایی، بیشتر درگیر مسائل حاشیه ای شده اند تا آنچه زیربنایی و فلسفه ایجاد این علم بوده است؛ رویکرد اصلی خود را توجه ویژه به حقوق کاربردی قرار داده است ( مقاله موجود در سایت با عنوان مفهوم عبارت «حقوق کاربردی»، بیانگر نگرش ما می باشد  ).
کارگروه وکلای پاکداد پارس هم هرچند از لحاظ علمی در ارتباط تنگاتنگ با مؤسسه است از لحاظ ساختاری و تشکیلاتی به صورت کاملا مستقل از مؤسسه -به صورت یک کارگروه تخصصی- تشکیل گردیده و متشکل از وکلایی است که از لحاظ علمی قابلیت انجام امور تخصصی حقوقی را دارا می باشند که البته با توجه به ارتباط علمی کارگروه مزبور با مؤسسه، سایت قانون سعی خواهد نمود بستر لازم را در جهت ارتقای فعالیت این کارگروه تخصصی از وکلا نیز فراهم آورد.
کارگروه وکلای پاکداد پارس فعالیت تخصصی خود را بر مباحث قراردادها و رفع مشکلات املاک، متمرکز نموده لیکن با جداسازی و تفکیک فعالیت هر یک از وکلا امکان خدمات رسانی تخصصی در اکثر زمینه های دیگر حقوقی را نیز داراست.

۰۲۱-۲۶۴۲۳۸۱۵

info@ghanoon.ir

 

telegram.me/pakdadparstelegram