صفحه اصلی

 

سایت قانون با هدف ایجاد فضایی در جهت ارتقای مباحث حقوق کاربردی ایجاد گردیده است.
این سایت، وابسته به مؤسسه حقوق کاربردی پاکداد پارس به شماره ثبت ۱۶۱۴ می باشد (Pakdad Pars) که رویکرد اصلی آن توجه ویژه به حقوق کاربردی بوده و فعالیت تخصصی خود را در ارائه خدمات وکالت و مشاوره حقوقی در دو بخش قراردادها و املاک، متمرکز نموده است ( مقاله موجود در سایت با عنوان مفهوم عبارت حقوق کاربردی، بیانگر نگرش ما می باشد ).
لازم به ذکر است ان شاءالله این سایت به زودی تغییر نموده تا به صورت کامل پاسخگوی اهداف مؤسسه باشد.