تنظیم قرارداد به صورت آنلاین

تنظیم قرارداد به صورت آنلاین

با توجه به ضرورت تنظیم قرارداد در امور مختلف و فراهم شدن امکان انجام این خدمات به صورت غیرحضوری، متقاضیان محترم می توانند جهت استفاده از این خدمات، تقاضا و یا احیانا متن ابتدایی تنظیم شده خود را به ایمیل ما ارسال نموده و متعاقبا جهت انجام مشاوره و هماهنگیهای لازم با شماره های مندرج در ذیل تماس حاصل نمایند.

۰۲۱۲۶۴۲۳۸۱۵

۰۹۲۰۲۷۸۶۶۰۶

پرداختها در این روش اکثرا به صورت غیرحضوری بوده و شماره حساب ما در تماس صورت گرفته به متقاضی اعلام خواهد شد.