قانون / قوانین

قوانین مهم:

متن کامل قانون آیین دادرسی مدنی؛ فایل (pdf):

قانون آیین دادرسی مدنی →فایل پی دی اف

قانون / قوانین

متن قانون آیین دادرسی دیوان عدالت اداری با آخرین اصلاحات سال ۱۴۰۲ ( ارجاع به سایت شناسنامه قانون):

قانون دیوان عدالت اداری (با آخرین اصلاحات ۱۴۰۲)

تشخیص موضوع و سپس یافتن قانون / قوانین معتبر حاکم بر آن  موضوع از مهمترین امور حقوقی بوده که البته در مواردی هم تا حدودی دشوار می باشد؛ امید که بتوان به قانون / قوانین لازم از طرق ذیل دسترسی پیدا کرد:

سایتهای معتبر برای یافتن قانون / قوانین:

الف-سامانه ملی قوانین و مقررات جمهوری اسلامی ایران (معاونت حقوقی ریاست جمهوری):

http://dotic.ir

ب-روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران( قوانین جدید):

www.rrk.ir/Laws

ج-سامانه قوانین مجلس شورای اسلامی:

http://rc.majlis.ir/fa/law

د- پایگاه قوانین و مقررات کشور:

www.dastour.ir

لوحهای فشرده و نرم افزارهای حاوی قانون / قوانین:

الف-لوح جامع قوانین و مقررات کشور:

http://dotic.ir/Page/PageView/526

ب-سامانه قوانین و مقررات کشور (مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی):

http://rc.majlis.ir/fa/content/law_cd

ج-نرم افزار کتابخانه دیجیتال قوانین و مقررات: که در دو قالب «رایانه‌ای» (قابل نصب بر روی رایانه‌های شخصی) و «همراه» (قابل نصب بر روی گوشی‌های همراه هوشمند و تبلت‌های دارای سیستم عامل اندروید) تولید شده است.

http://dotic.ir/News/View/4