مجمع تخصصی قراردادها

مجمع تخصصی قراردادها

 

با توجه به نیاز جامعه به دریافت مشاوره در تنظیم انواع قراردادها بر آن شدیم که مرکزی تخصصی در این زمینه ایجاد نماییم و آن را « مجمع تخصصی قراردادها » نام نهادیم؛ امید که بتوانیم کمک قابل توجهی در رفع مشکلات موجود در این زمینه داشته باشیم.

با راه اندازی مجمع تخصصی قراردادها سعی بر این است که بتوان خدمات لازم در جهت تنظیم انواع قرارداد را از طرق مختلف حتی از طریق ایمیل برای علاقه مندان ارائه نمود تا همه نیازمندان به تنظیم هر نوع قراردادی بتوانند با برخورداری از یک قرارداد قابل قبول از صرف هزینه و وقت در آینده جلوگیری نموده و حتی الامکان در روابط قراردادی خود با دیگران دغدغه کمتری داشته باشند.

ضمنا از تمام همکارانی که توان لازم در این خصوص را داشته و می توان عنوان وکیل قراردادها را به آنها داد دعوت به همکاری می نماییم.

 

بازگشت به برگه تنظیم قرارداد