مقالات حقوقی

 

در این بخش سعی می شود مقالات حقوقی در تقسیم بندیهایی از جمله حقوق مدنی،تجارت و… در زیرشاخه درست خود آورده شود؛ شاخه های اصلی به دو قسمت « عمومی » و « مباحث تخصصی » تقسیم شده تا دسترسی به مقالات مربوط به بایگانی آن بخش، آسانتر باشد.

کاربران محترم نیز می توانند مقالات حقوقی و نوشته های خود را که کاربردی بوده و از لحاظ علمی، قابل قبول هستند برای ما ارسال نموده تا با نام و مشخصات خودشان در این قسمت درج گردد.

در ضمن برای استفاده پژوهشگران محترم اقدام به معرفی یک پایگاه داده می نماییم که حاوی مقادیر قابل توجهی از نشریات و مقالات حقوقی بوده و با عضویت در آن امکان دسترسی به متن کامل تعداد فراوانی از پژوهشها و مقالات حقوقی فراهم می گردد؛ لازم به ذکر است در پایگاه معرفی شده اجازه لازم از پدیدآورندگان و صاحبان امتیاز مطالب، اخذ و حقوق آنها رعایت شده است.

لینک آدرس پایگاه مرکز تحقیقات کامپیوتری علوم اسلامی (نور)/نشریات حقوقی:

http://www.noormags.ir/view/fa/magazinebycategory/15/%d8%ad%d9%82%d9%88%d9%82

لینک آدرس جستجوی پیشرفته مطالب و مقالات در پایگاه مرکز تحقیقات کامپیوتری علوم اسلامی (نور):

www.noormags.ir/view/fa/search/advancesearch