مشاور املاک

اصطلاح مشاور املاک در کشور ما اکثرا برای کسانی به کار برده می شود که تسهیل کننده و واسطه معاملات مربوط به املاک بوده و به عبارت ساده تر دارای بنگاه معاملات ملکی هستند؛ اما مشاوره در زمینه املاک فقط به همین بخش، ختم نمی شود و اراضی و املاک از جنبه های دیگری هم قابلیت ارائه مشاوره تخصصی از سوی افراد خبره را دارند.

از مهمترین این امور، خدمات مشاوره ای در رفع مشکلات و معضلات حقوقی مربوط به املاک است که این قسم از مشاوره توسط حقوقدانان و وکلا امکانپذیر است؛ البته با توجه به پیچیدگیهای خاص قوانین ما در قسمت املاک، یک مشاور املاک در رابطه با مسائل حقوقی می بایستی دارای تجربه و احاطه علمی کافی در این خصوص باشد.

 به عبارت دیگر حقوقدان یا وکیلی که بتوان او را مشاور املاک خواند می بایستی علاوه بر تسلط بر عمومات مباحث حقوقی، در مورد نکات ریز مباحث اراضی، ابنیه و املاک که در عمل، مردم با آن درگیر می شوند نیز دانش حقوقی و تجربه عملی کافی را داشته باشد.

مؤسسه پاکداد پارس هم با توجه به رسالت در نظرگرفته برای خود- که تأکید و پا فشاری بر مباحث حقوق کاربردی است- مطالعات خاصی را به انجام رسانده که نتیجه برخی از آنها به صورت مستقیم یا غیر مستقیم در مباحث املاک و حل مشکلات آن قابل استفاده می باشد.

بعلاوه یکی از امور تخصصی در گروه وکلای پاکداد پارس تمرکز بر امور املاک بوده و این کارگروه با توجه به ارتباطاتی که با وکلایی که می توان آنها را مشاور املاک در بخش حقوقی دانست دارد قابلیت ارجاع پرونده های مرتبط با این موضوع را به این افراد متخصص داشته و دارد.

شرح برخی خدمات ما در زمینه املاک در برگه وکالت و مشاوره حقوقی آورده شده است و متقاضیان می توانند از طرق ذکر شده در برگه ارتباط با ما، تماس گرفته از آنها برخوردار گردند.